4 vrijstaande woningen (allen verkocht)

Bij deze woningen worden de kavels verkocht met hieraan onlosmakelijk verbonden een ontwerp voor de buitenzijde van de woning. Ook de plaatsing van de woning op de kavel is bepaald. De bouw van het huis wordt, onder voorwaarden, gerealiseerd door de kopende partij. Het heeft hierin de voorkeur van de verkopende partij om het huis te laten bouwen door Bouwbedrijf Bovenhuis. Bouwbedrijf Bovenhuis heeft de bouwtekeningen en technische omschrijving gerealiseerd en is derhalve op de hoogte van de mogelijkheden en bekend met het feit dat de vrijstaande woningen onderdeel uit gaan maken van een groter geheel. Bouwbedrijf Bovenhuis zal ook de geschakelde woningen en de kapschuur(8 appartementen) gaan bouwen. Voor het installatiewerk kan de samenwerking gezocht worden met installatiebedrijf Dick Sjabbens nu deze partij ook het installatiewerk bij de overige gebouwen zal uitvoeren.

Wat betreft de indeling en het ontwerp van de binnenzijde is de kopende partij vrij. Aantal en plaatsing van (bad)kamers en andere ruimten is aan de kopende partij. Er is een voorstel voor de indeling beschikbaar maar hier kan van worden afgeweken. Hierbij heeft het de voorkeur dat de voorkeuren (wijzigingen) gerealiseerd worden door een samenwerking met architectenbureau van Ruth. 

De kavels + ontwerpen worden verkocht met een goedkeuring van de welstandcommissie van de gemeente Westerveld. De omgevingsvergunning moet echter worden aangevraagd door de kopende partij. Dit omdat de indeling van de woning hier ook van invloed op is.  Architectenbureau Van Ruth kan eventueel u bij deze aanvraag adviseren. 

Mogelijkheden voor afwijkingen?

(Kleine) wijzigingen aan de buitenzijde van de woning zijn in beginsel mogelijk. Echter maken alle woningen onderdeel uit van een groter geheel namelijk Erfplan Heuvelenbrink. Het project dient een ‘mooi stukje Dwingeloo’ te worden en de verkopende partij heeft hier met de aangeboden ontwerpen gehoor willen aan gegeven. Daarnaast is er akkoord van de welstandscommissie op het bestaande buitenontwerp. Dit akkoord is er (nog) niet voor eventuele wijzigingen.

Ook samenhang tussen de bestaande en de (overige) nieuwbouw wordt in het plan van groot belang geacht. Grote wijzigingen met betrekking tot de buitenzijde zullen dan ook niet snel tot de mogelijkheden behoren.