Erfplan Heuvelenbrink

Welkom op de site van Erfplan Heuvelenbrink.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest waaruit is gebleken dat er een grote vraag is naar woningen in Dwingeloo. Met Erfplan Heuvelenbrink wordt getracht tegemoet te komen aan deze vraag.

In het plan zullen 16 wooneenheden gebouwd worden. Het plan betreft meerdere type woningen geschikt voor verschillende gezinssamenstellingen en mensen in verschillende levensfasen. Zie hieronder een opsomming van de verschillende woningen:

4 geschakelde woningen 

8 appartementen

4 vrijstaande woningen

Er wordt rekening gehouden met verschillende type bewoners. Zo zijn er appartementen voor de beginners op de woningmarkt maar ook appartementen geschikt voor senioren en mindervaliden welke drempelloos gebouwd zullen worden. En met de bouw van geschakelde gezinswoningen en vrijstaande huizen wordt er ook aan de vraag naar dit type woningen voldaan.

Inbreiding (woningbouw binnen de dorpsgrenzen)

De afgelopen tientallen jaren is het grootste gedeelte van de woningbouw gerealiseerd richting het oosten. Dit maakt dat veel nieuwgebouwde woningen steeds verder van de dorpskern (en daarmee de van de meeste voorzieningen) zijn komen te staan. Het woningplan aan de Poolweg bevindt zich aan de westkant van de dorpskern. Hemelsbreed betreft de afstand nog geen 500 meter. 

Voorzieningen

Naast de voorzieningen in en rond de dorpskern op het gebied van supermarkten, horeca en overige middenstand bevinden zich op een steenworp afstand van het te realiseren plan een tweetal basisscholen, kinderopvang en sportvoorzieningen voor binnen en buitensporten. Het feit dat deze voorzieningen op zo’n korte afstand beschikbaar zijn maakt ook het gebruik van gemotoriseerd verkeer veel minder vaak noodzakelijk.

Voor nieuwelingen op de woningmarkt biedt het kansen om in Dwingeloo te kunnen gaan wonen en voor senioren om in Dwingeloo te kunnen blijven wonen. In de periode ertussen zijn er mogelijkheden voor bewoners om door te stromen in een huis dat past bij de levensfase waarin zij zich bevinden. Dit alles met alle voorzieningen die het dorp Dwingeloo te bieden heeft zeer nabij. Het wordt een mooi stukje Dwingeloo met oog voor ruimtelijke kwaliteit wat door iedereen die er woont of langskomt opgemerkt zal worden.

De plannen zijn in goede samenwerking met de gemeente Westerveld tot stand gekomen. Daarmee sluit het aan bij de vastgestelde visie van de gemeente.

Op deze site vindt u in informatie over het plan in het algemeen maar specifiek over de woningen welke in de verhuur en in de verkoop zullen komen.

Situatietekening Erfplan Heuvelenbrink